نظری در مورد اثربخشی لانزون لانزیوم داخلی لایه برداری و به عنوان یک پشه جایگزین

  • خانه
  • /
  • نظری در مورد اثربخشی لانزون لانزیوم داخلی لایه برداری و به عنوان یک پشه جایگزین

نظری در مورد اثربخشی لانزون لانزیوم داخلی لایه برداری و به عنوان یک پشه جایگزین

مدیریت استراتژیک و اثر بخشی سازمان ( خلاصه فصل دوم ...- نظری در مورد اثربخشی لانزون لانزیوم داخلی لایه برداری و به عنوان یک پشه جایگزین ,در برخی از سازمان‌ها کارایی به اثربخشی منجر می‌شود و در برخی هم بین این دو رابطه‌ای وجود ندارد. رویکردهای سنتی برای سنجش اثربخشی: 1- روش مبتنی بر تامین هدف. 2- روش مبتنی بر تامین منابعمقایسه‌ی اثربخشی درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ (ERP) و ...Journal of Advances in Medical and Biomedical Research (J Adv Med Biomed Res) is a bimonthly peer-reviewed medical journal published by Zanjan University of Medical Sciences. It was established in 2018 as the Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services. J Adv Med Biomed Res Publishes papers in all fields of clinical and biomedical sciences for an internationally diverse ...اثربخشی درس پژوهی بر خودکارآمدی تصوری معلمان

این پژوهش به منظور مطالعه اثربخشی روش درس پژوهی بر خودکارآمدی تصوری معلمان انجام گرفته است. درس پژوهی روشی نوین و برخاسته از آموزش و پرورش ژاپن است که شامل طراحی، تدریس، مشاهده، ارزشیابی و بازنگری مشارکتی گروهی از ...

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افسردگی و پرخاشگری افراد ...

این پژوهش به‌منظور تعیین اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افسردگی و پرخاشگری افراد وابسته به مواد انجام پذیرفته است. از بین 53 نفر از افراد وابسته به مواد که برای ترک اعتیاد به اداره بهزیستی، مرکز ترک اعتیاد بخشنده و مرکز ...

مقایسه اثربخشی ونلافاکسین آهسته رهش با سرترالین در درمان ...

مقدم صادق, امیرعلی (2016) مقایسه اثربخشی ونلافاکسین آهسته رهش با سرترالین در درمان بیماران مبتلا به ا

مقایسه اثربخشی طرح واره درمانی هیجانی (est) و درمان ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی طرح‌واره درمانی هیجانی در نگرانی و علائم و نشانه‌های اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. روش: پژوهش حاضر در چارچوب طرح‌ تک‌آزمودنی بود.

بررسی مقایسه‌ای اثر سه داروی دولوکستین، ونلافاکسین و پره ...

در پایان هفته‌ی ششم، شدت درد و مدت درد (ساعت در روز) در سه گروه بررسی شد. یافته‌ها: شدت درد پس از 6 هفته درمان در گروه دولوکستین به صورت معنی‌داری کمتر از گروه‌های دیگر بود (030/0 = p).

دانلود رایگان مقاله اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر شادمانی ...

دانلود رایگان مقالات کنفرانس، ژورنال در زمینه فنی مهندسی و علوم پایه، علوم پزشکی، علوم زیستی و کشاورزی، علوم انسانی و اجتماعی، نمایه سازی رایگان کنفرانس، همایش، کنگره : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

اثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس کودکان پیش ...

یافته ها: قصه درمانی بر کاهش کمرویی و افسردگی کودکان تأثیر مثبت دارد؛ همچنین قصه درمانی بر افزایش عزت نفس و خرده مقیاس های آن که شامل؛ خود کلی، خود اجتماعی، خود به عنوان عضوی در خانواده و خود ...

اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بهزیستی روانشناختی دانش‌آموزان ...

زمینه و هدف: هوش اخلاقی یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در بسیاری از ویژگی‌های روانی از جمله بهزیستی روانشناختی است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر بهزیستی روانشناختی دانش‌آموزان مقطع ...

مقایسه‌ی اثربخشی درمان مواجهه و جلوگیری از پاسخ (ERP) و ...

Journal of Advances in Medical and Biomedical Research (J Adv Med Biomed Res) is a bimonthly peer-reviewed medical journal published by Zanjan University of Medical Sciences. It was established in 2018 as the Journal of Zanjan University of Medical Sciences & Health Services. J Adv Med Biomed Res Publishes papers in all fields of clinical and biomedical sciences for an internationally diverse ...

اثربخشی مداخلات روان‌شناسی مثبت‌گرا بر احساس شرم و گناه ...

سپس از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس احساس شرم و گناه کوهن و همکاران (2011)، مقیاس خودبخشایشگری ول، دی شی و واکینی (2008) و مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون (2003) بود.

مقایسه اثربخشی دیازپام و متیل پردنیزولون وریدی در درمان ...

مقدمه: اگر چه سرگیجه به تنهایی یک بیماری محسوب نمی شود اما یکی از شایعترین شکایات مراجعین به بخش های اورژانس است. با توجه به اینکه در برخورد با سرگیجه محیطی درمان واحدی مورد اتفاق نظر نیست برآن شدیم که تاثیر و عوارض متیل ...

اثربخشی روش‌ مداخله حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و بازسازی ...

مقایسه اثربخشی روش‌های درمانی حساسیت زدایی از طریق پردازش مجدد حركات تعقیبی چشم و روش درمانی شناختی ـ رفتاری بر كاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان جنگ تحمیلی.

دانلود رایگان مقاله اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر شادمانی ...

دانلود رایگان مقالات کنفرانس، ژورنال در زمینه فنی مهندسی و علوم پایه، علوم پزشکی، علوم زیستی و کشاورزی، علوم انسانی و اجتماعی، نمایه سازی رایگان کنفرانس، همایش، کنگره : تی پی بین، پایگاه داده های علمی تمام متن

ارزیابی اثربخشی والپروات سدیم و تحریک الکتریکی با فرکانس ...

زمینه و هدف: اختلالات هیجانی در بسیاری از بیماران مصروع شایع است. از این‌رو، در این مطالعه اثربخشی دو روش درمانی تشنج بر رفتار شبه اضطرابی طی روند کیندلینگ در موش صحرایی نر بالغ بررسی شد. مواد و روش‌ها: 42 سر موش صحرایی ...

ارزیابی اثربخشی نظام کنترل های داخلی از دیدگاه

توسعه و سرمایه, دوره (1), شماره (2), سال (2008-9) , صفحات (127-148). عنوان : (ارزیابی اثربخشی نظام کنترل های داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تاثیر آن برفرآیند حسابرسی )نویسندگان: محمدحسین ودیعی نوقابی, مجید کوچکی,

اثربخشی آموزش خوددلسوزی بر امیدواری و باورهای غیرمنطقی ...

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم صالح ابادی، ۱۳۹۸ :: پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر آموزش خود دلسوزی بر امیدواری و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان دارای ناتوانی یادگیری سبزوار در سال 98-1397 انجام شد.

بررسی مقایسه‌ای اثر سه داروی دولوکستین، ونلافاکسین و پره ...

در پایان هفته‌ی ششم، شدت درد و مدت درد (ساعت در روز) در سه گروه بررسی شد. یافته‌ها: شدت درد پس از 6 هفته درمان در گروه دولوکستین به صورت معنی‌داری کمتر از گروه‌های دیگر بود (030/0 = p).

فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی و آموزشی بر بهبود ...

با توجه به اهمیت اختلالات یادگیری و لزوم ارائه مداخلاتی برای بهبود این اختلالات به منظورپیشگیری از مشکلات بعدی هدف پژوهش حاضر این است که با استفاد هی الگوی پژوهشی فراتحلیلمیزان اثرگذاری مداخلات روان شناختی و آموزشی ...

بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر سازگاری زناشویی و ...

پشتیبانی و حمایت از خانواده در برابر از هم گسیختگی و حفظ آن به‌عنوان معیاری برای پیشرفت، تمدن و تعالی مادی و معنوی انسان و جامعه امری ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگرگروهی بر سازگاری ...

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افسردگی و پرخاشگری افراد ...

این پژوهش به‌منظور تعیین اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افسردگی و پرخاشگری افراد وابسته به مواد انجام پذیرفته است. از بین 53 نفر از افراد وابسته به مواد که برای ترک اعتیاد به اداره بهزیستی، مرکز ترک اعتیاد بخشنده و مرکز ...

مقایسه اثربخشی تجویز وریدی متوکلوپرامید بصورت بولوس با ...

یافته ها: توزیع فراوانی اثربخشی درمانی در بیماران مورد بررسی در دو گروه اختلاف آماری معناداری را نشان نمی داد (p > 0.05) و میزان اثربخشی در گروه بولوس 9/90 درصد و در گروه با تزریق آهسته 3/87 درصد بود.

مقایسه اثربخشی تجویز وریدی متوکلوپرامید بصورت بولوس با ...

یافته ها: توزیع فراوانی اثربخشی درمانی در بیماران مورد بررسی در دو گروه اختلاف آماری معناداری را نشان نمی داد (p > 0.05) و میزان اثربخشی در گروه بولوس 9/90 درصد و در گروه با تزریق آهسته 3/87 درصد بود.

مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب ...

در این پژوهش 30 زن متأهل دارای مشکلات رضایت، از مراجعه کنندگان به کلینیک‌های موجود در سطح شهر مشهد با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی به گروه‌های درمان انگیزشی نظام‌مند ...

مقایسه اثربخشی دو درمان شناختی رفتاری و تعاملی مادر-کودک ...

اهداف اضطراب از رایج‌ترین اختلالات دوران کودکی به شمار می‌آید. الگوهای تعاملی جدید نقش بسزایی در درمان کودک مضطرب ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان اثربخشی دو روش درمان شناختی‌رفتاری مبتنی بر کودک و ...